Dijkhuis ingenieurs is constructeur van brandveilige gebouwen. Daarbij moet in relatie tot de constructie worden gedacht aan:

–   de hoofddraagconstructie, opdat voortschrijdende instorting bij brand wordt voorkomen;

–   de vluchtwegen, opdat veilige vluchtroutes in stand worden gehouden;

–   de compartimentering, opdat de brand niet over kan slaan.

Door in een vroeg stadium deze aspecten te onderkennen komen wij, samen met opdrachtgever, architect, installatie- en brandadviseurs tot een integrale benadering van de brandveiligheid.