Dijkhuis ingenieurs is constructeur van duurzame gebouwen. Daarbij moet in de relatie tot de constructie worden gedacht aan:

–   gebruik van recyclebare materialen;

–   gebruik van producten die met een minimum aan energieverbruik zijn vervaardigd;

–   producten die zijn gemaakt met gerecyclede materialen;

–   toepassing van onderhoudsvrije materialen;

–   hout uit cultuurbossen;

–   materialen die gemaakt zijn uit afvalproducten;

–   berekening van de milieubelasting door de constructiematerialen middels GPR-gebouw.

Winst met betrekking tot duurzaamheid wordt geboekt door onderhoudsbewust te ontwerpen. Voor de exploitatie van een gebouw is het van belang dat er ontworpen wordt met onderhoudsarme materialen of combinaties hiervan. Verder kan de constructieve functie van een gebouwonderdeel samenvallen met zowel een bouwkundige als een esthetische: bijvoorbeeld zichtwerk van constructies in onbehandeld beton.

Duurzaamheid wordt voorts gezocht in het ontwikkelen van bouwsystemen die flexibel kunnen worden ingevuld en zo mogelijk demontabel en/of uitbreidbaar worden ontworpen en uitgevoerd.