Onze missie is om in goede harmonie met de andere betrokkenen op efficiente wijze economische constructies te ontwerpen, die voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en recht doen aan de architectonische ambities:

– Construeren begint met structureren

– Helder constructief concept

– Disciplineoverschrijdend meedenken

– Varianten in een vroeg stadium vergelijken en budgettair toetsen

– Waar mogelijk duurzame materialen toepassen

– Vooraf sturen in plaats van achteraf oplossen

– Per fase kansen benoemen en risico’s inventariseren