– Haalbaarheidsstudies

– Ontwerpberekeningen en -tekeningen, zowel 2D als 3D

– Bestekken volgens STABU systematiek

– Detailberekeningen en -tekeningen ten behoeve van de uitvoering

– Duurzaamheidstoets middels GPR-gebouw

– Brandveiligheid van constructies

– Controle van werktekeningen van derden

– Toezicht op de bouwplaats

– Begeleiding vanaf initiatief tot en met oplevering van industriële bouw

– Stages, afstudeerbegeleiding en verzorgen van gastcolleges