Dijkhuis ingenieurs is in 1950 opgericht en opereert sindsdien als een onafhankelijk en zelfstandig adviesbureau voor draagconstructies van gebouwen. Sinds 2021 bestaat de directie uit ir. Theo van Wageningen en ing. Ronald Kuik.

Dijkhuis ingenieurs adviseert op het gebied van alle voorkomende gebouwconstructies. Een helder constructief concept gaat daarbij vooraf aan de uiteindelijke materialisering. Wij vinden het belangrijk om in een vroeg stadium met opdrachtgever, architect, overige adviseurs en uitvoerende partijen aan tafel te komen. Wij streven ernaar om, in goede harmonie met de andere betrokken partijen, op efficiënte wijze economisch-financieel haalbare constructies te ontwerpen en te realiseren. De eisen en wensen van de opdrachtgever staan hierbij centraal, wij denken mee en dragen eventueel duurzame, milieuvriendelijke, financieel haalbare alternatieven aan. De architectonische uitgangspunten worden hierbij niet uit het oog verloren.

Zonder op de stoel van anderen te gaan zitten willen wij tijdens het hele proces disciplineoverschrijdend mee denken met alle belanghebbenden en blijven adviseren. Dijkhuis ingenieurs ontwerpt duurzame constructies en toetst de gekozen materialen middels GPR-gebouw.

Het team van Dijkhuis ingenieurs bestaat uit ontwerpers, constructeurs, modelleurs, controller, administratief medewerker en stagiaire(s). Wij beschikken over voldoende kwaliteit en kwantiteit om projecten van uiteenlopende aard en omvang te kunnen uitvoeren. Vanuit een persoonlijke en directe betrokkenheid zijn wij onze opdrachtgevers van dienst.

Dijkhuis ingenieurs is lid van de Betonvereniging, Bouwen met Staal en Constructeursregister.

Wij werken in lijn met kwaliteitsmanagementsystemen, norm NEN-EN- ISO 9001 : 2015.